Showing 1–12 of 14 results

Chuông báo cháy được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Tổng Hợp Hướng Dương. Đầy đủ chứng từ và kiểm định. Cam kết giá cạnh tranh.

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu Báo Khói Độc Lập QA31 – Horing

Liên hệ có giá tốt
Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Còi địa chỉ Horing điện tử IP65

Liên hệ có giá tốt

Trung tâm báo cháy (hệ địa chỉ)

Hộp điều khiển phụ báo cháy địa chỉ Horing QA124

Liên hệ có giá tốt
-9%

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu báo khói địa chỉ Horing QA01

506.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu báo khói và nhiệt địa chỉ Horing QA05

Liên hệ có giá tốt
-9%

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ Horing QA06

477.250

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Nút nhấn khẩn tròn báo cháy địa chỉ Horing QA19

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Mô-đun giám sát (Monitor Module) Horing QA17-K

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Module cách ly (Isolator Module) Horing QA17-H

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Module địa chỉ Horing Mô-đun điều khiển QA17-B

Liên hệ có giá tốt

đã đặt mua