Showing 1–12 of 50 results

Thiết bị báo cháy Horing chính hãng được cung cấp tại Công ty Hướng Dương, giá cả cạnh tranh. Đầu báo khói horing ah-0311-2, Giá đầu báo khói HORING, đầu báo khói horing ah-0311-4, Tủ báo cháy Horing 5 kênh, Từ báo cháy HORING 4 kênh, Đầu báo nhiệt Horing, Thông số kỹ thuật đầu báo khói Horing

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói Horing 8011-2 (Thiết bị báo cháy Horing)

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Cây thử Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-03128 (Sao chép)

4.880.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Còi đèn báo động Horing (EN) AH-03127-BS-S

429.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Cây thử Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-03128

4.180.000

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy (hệ thông thường)

Hiển thị phụ tủ trung tâm báo cháy Horing AH03312 (1-40 kênh)

3.080.000

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy (hệ thông thường)

Hiển thị phụ tủ trung tâm báo cháy Horing AH-00212 (1-10 kênh)

3.080.000

Trung tâm điều khiển xả khí

Bảng báo chuẩn bị xả khí Horing AH-03233

726.000
974.000
3.905.000

Trung tâm báo cháy (hệ thông thường)

Trung tâm báo cháy Horing 15-160 kênh (15L-100L) AHC-871

6.512.000