Đầu Báo khói Beam thu phát hồng ngoại Hochiki 100m 4 dây 24V

Liên hệ có giá tốt

Tình trạng: còn hàng

– Điện áp làm việc 24VDC
– Điện áp cung cấp 19VDC – 33VDC
– Dòng giám sát Đầu phát 50μA @ 24VDC, Đầu thu 200μA @24VDC
– Dòng khi báo động 20mA @ 24DC
– Dòng khi báo lỗi 20mA @ 24VDC
– Nhiệt độ làm việc 14° F – 122° F
– Nhiệt độ lắp đặt theo chuẩn UL 32° F – 100° F

đã đặt mua