Báo nhiệt cố định chịu nước Hochiki, chống nổ 90oC

Liên hệ có giá tốt

Tình trạng: còn hàng

đã đặt mua