Dây Bình Bột Chữa Cháy

Liên hệ có giá tốt

Dây bình bột chữa cháy (đầu lớn, đầu nhỏ) là linh kiện của bình bột chữa cháy 4kg và 8kg