Quy định về sử dụng bảng nội quy phòng cháy chữa cháy mới nhất

Quy định bảng nội quy pccc

Nội quy phòng cháy chữa cháy là một trong những bảng cần thiết cho tất cả các cơ sở kinh doanh, trường học, công ty, gia đình….Việc sử dụng và đặt bảng đúng quy định cũng là điều rất quan trọng được mọi người quan tâm và cập nhật. Dưới đây là thông tin quy định mới nhất về nội quy phòng cháy chữa cháy bạn có thể tham khảo.

Quy định bảng nội quy pccc

1. Treo nội quy, sơ đồ PCCC trong ng ty có phải việc bắt buộc không?

Bình chữa cháy, nội quy tiêu lệnh hay sơ đồ PCCC xuất hiện tại các doanh nghiệp vốn không phải là hình ảnh hiếm lạ. Vậy đây có phải việc bắt buộc phải làm tại các ng ty? Để trả lời câu hỏi này, ta cần căn cứ Điều 20 Luật PCCC năm 2001, cụ thể:

1. Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án PCCC độc lập phải thực hiện các yêu cầu cơ bản sau đây:

a) Có quy định, nội quy về an toàn PCCC;

b) Có các biện pháp về phòng cháy;

c) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;

d) Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về PCCC;

đ) Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan;

e) Bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC;

g) Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC.

2. Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó.

Ngoài ra, theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP:

1. Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ ng an;

[…]

2. Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều này; […]

Có thể thấy, theo quy định, có 02 nhóm đối tượng phải có nội quy và sơ đồ PCCC gồm:

 • Cơ sở thuộc sự quản lý PCCC của cơ quan ng an (Phụ lục III Nghị định 136/2020);
 • Cơ sở do UBND cấp xã quản lý (Phụ lục IV Nghị định 136/2020).

Như vậy có thể kết luận, nếu ng ty vận hành kinh doanh những cơ sở thuộc sự quản lý về PCCC của UBND cấp xã hoặc cơ quan ng an thì phải có nội quy và sơ đồ PCCC.

Tham khảo: Bảng Nội quy, tiêu lệnh PCCC giá tốt. 

2. Điều kiện đối với nội quy và sơ đồ PCCC của cơ sở

2.1 Nội quy PCCC

Nội quy PCCC là văn bản gồm nhiều quy định cụ thể và chi tiết về ng tác PCCC tại cơ sở để mọi người tuân thủ thực hiện nhằm ngăn chặn đến mức tối đa tình trạng cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 149/2020/TT-BCA, nội quy an toàn về PCCC phải phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ sở. Nội quy phải có những nội dung cơ bản sau:

 • Quy định việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt;
 • Quy định việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC;
 • Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về PCCC;
 • Những việc phải làm khi có cháy, nổ xảy ra.

Bảng, biển nội quy PCCC cần được treo ở vị trí dễ quan sát, dễ đọc và là khu vực có đông người qua lại.

2.2 Sơ đồ PCCC

Khi xây dựng phương án PCCC cho cơ sở (theo mẫu PC17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP), sơ đồ PCCC là một trong những nội dung đáng lưu ý. Sơ đồ PCCC cơ sở gồm:

 • Sơ đồ mặt bằng tổng thể: nêu rõ tên gọi của các hạng mục, nhà, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở và các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. Phương án chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới thì bản vẽ phải thể hiện các khu vực nguy hiểm cháy, nổ và bố trí phương tiện chữa cháy. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.
 • Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: phải thể hiện vị trí điểm phát sinh cháy, diện tích dám cháy; hướng gió chủ đạo; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu người, hướng dẫn thoát nạn (nếu có) và tổ chức chữa cháy, sơ tán tài sản, chống cháy lan; thể hiện hướng tấn ng chính… bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu phương án chữa cháy này. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

3. Thời hạn, thẩm quyền ban hành sơ đồ, nội quy PCCC trong ng ty

Theo nội dung Khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đưa vào hoạt động và được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Nếu trong nội bộ doanh nghiệp có nhiều bộ phận nhỏ hoặc ng ty con, chi nhánh…cùng hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp đó chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn PCCC chung.

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp khi đã bảo đảm điều kiện về PCCC

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, khi đã bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC thì trong phạm vi quản lý của mình, ng ty phải thực hiện các nội dung sau đây:

– Bảo đảm có: nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ ng an;

– Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt đảm bảo an toàn PCCC;

– Cử người tham gia đội PCCC cơ sở;

– Phối hợp với người đứng đầu thực hiện, duy trì điều kiện an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

5. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC tại cơ sở

Nội dung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC cơ sở được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA, cụ thể:

5.1 Đối với cơ sở thuộc danh mục quản lý của cơ quan ng an

Người đứng đầu doanh nghiệp cần lập và lưu giữ những tài liệu sau:

– Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC; quyết định phân ng chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện ng tác PCCC của cơ sở (nếu có);

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có);

– Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí ng năng của các hạng mục, dây chuyền ng nghệ trong cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

– Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành (nếu có);

– Quyết định cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan ng an có thẩm quyền cấp;

– Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về PCCC của cơ sở; báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở; báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn PCCC (nếu có); văn bản kiến nghị về ng tác PCCC, biên bản vi phạm, quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Báo cáo vụ cháy, nổ (nếu có); thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét, kiểm định hệ thống, thiết bị, đường ống chịu áp lực theo quy định (nếu có);

– Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (nếu có).

5.2 Đối với cơ sở thuộc danh mục quản lý về PCCC của UBND xã

Người đứng đầu doanh nghiệp cần lập và lưu giữ những tài liệu sau:

– Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC; quyết định phân ng chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện ng tác PCCC của cơ sở (nếu có);

– Quyết định cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan ng an có thẩm quyền cấp;

– Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về PCCC của cơ sở; báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở; báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn PCCC (nếu có); văn bản kiến nghị về ng tác PCCC, biên bản vi phạm, quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Báo cáo vụ cháy, nổ (nếu có); thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

Trên đây là nội dung về việc ban hành sơ đồ, nội quy PCCC ng ty cần nắm theo quy định mới nhất. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được hỗ trợ và giải đáp câu hỏi một cách chi tiết hơn trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: luật việt nam 

Báo giá bình chữa cháy tự động mới nhất năm 2024.

báo giá bình chữa cháy tự động

Bình chữa cháy tự động là một phần không thể thiếu trong hệ thống an toàn cháy nổ của mọi không gian, từ gia đình, văn phòng đến các khu công nghiệp và thương mại. Được thiết kế để phát hiện và dập tắt đám cháy một cách tự động, chúng là một công cụ hiệu quả để bảo vệ tài sản và tính mạng con người.

báo giá bình chữa cháy tự động

Nguyên Tắc Hoạt Động

Bình chữa cháy tự động hoạt động dựa trên nguyên tắc phát hiện khói, nhiệt độ cao hoặc hai yếu tố này kết hợp. Khi phát hiện một trong những dấu hiệu này, bình sẽ tự động kích hoạt, phun ra chất chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Loại Bình Chữa Cháy Tự Động

 1. Loại ABC: Phù hợp cho đám cháy từ các chất liệu rắn, chất lỏng và khí.
 2. Loại BC: Thích hợp cho đám cháy từ chất lỏng và khí.
 3. Loại Kết Nối Hệ Thống Cảnh Báo Cháy: Có khả năng kết nối với hệ thống cảnh báo cháy, giúp tăng cường hiệu suất phát hiện và phản ứng đám cháy.

Lợi Ích

 1. An Toàn Tối Đa: Bảo vệ tài sản và tính mạng con người bằng cách dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 2. Tự Động Hoạt Động: Không cần sự can thiệp của con người, giúp phản ứng nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
 3. Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Ngăn ngừa thiệt hại do cháy nổ, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa và tái thiết kế sau sự cố.

Sở Hữu Bình Chữa Cháy Tự Động

Việc sở hữu bình chữa cháy tự động không chỉ là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà còn là một phần quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn cháy nổ. Đảm bảo bạn chọn lựa và lắp đặt các sản phẩm chất lượng từ các nhà sản xuất uy tín để đảm bảo hiệu suất tốt nhất trong mọi tình huống.

Bình chữa cháy tự động không chỉ là một thiết bị, mà còn là một lời khuyên an toàn quan trọng cho mọi không gian sống và làm việc. Hãy đầu tư vào sự an toàn của bạn và cộng đồng bằng cách sở hữu một bình chữa cháy tự động đáng tin cậy.

Báo giá bình chữa cháy tự động mới nhất 2024

Hiện nay ở trên thị trường, bình chữa cháy tự động được sử dụng phổ biến nhất đó là loại bình chữa cháy tự động bột ABC loại 8kg và loại 6kg.

Ngoài ra, có loại bình tự động nhập khẩu Trung Quốc và loại bình sản xuất tại Việt Nam. Cả hai loại bình này đều được tổng kho PCCC Hướng Dương cung cấp với giá tốt.

Dưới đây là báo giá cụ thể:

Bình chữa cháy tự động bột ABC 6kg xuất xứ Trung Quốc: 360,000 vnd/bình

Bình chữa cháy tự động bột ABC 8kg xuất xứ Trung Quốc: 400,000 vnd/bình

Bình chữa cháy tự động Tomoken bột ABC 6kg xuất xứ Việt Nam: 850,000 vnd/bình

Bình chữa cháy tự động Tomoken bột ABC 8kg xuất xứ Việt Nam: 950,000vnd/bình

Cam kết sản phẩm 

 • Mới 100%
 • Bảo hành theo hãng sản xuất
 • Vận chuyển toàn quốc, tới tận chân công trình, địa chỉ khách hàng cung cấp.

Thông tin liên hệ tư vấn sản phẩm

NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Yêu cầu về trụ tiếp nước pccc cho các công trình

trụ nước chữa cháy

Trụ tiếp nước PCCC là một phần quan trọng của hệ thống cung cấp nước chữa cháy và phải được thiết kế và lắp đặt một cách cẩn thận để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản về trụ tiếp nước PCCC cho các công trình.

trụ nước chữa cháy

Vị Trí và Bố Trí

 • Trụ tiếp nước PCCC phải được bố trí ở những vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận và dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp.
 • Khoảng cách giữa các trụ nước không được quá xa, thường không quá 150m, để đảm bảo việc tiếp cận và sử dụng trong thời gian ngắn nhất.

Mặt Bằng và Kết Cấu

 • Trụ nước PCCC phải được xây dựng trên một nền đất cứng và ổn định, đảm bảo khả năng chịu lực và không bị sụt lún.
 • Kết cấu của trụ nước phải được thiết kế chắc chắn và cung cấp độ bền cao, đặc biệt là ở phần phía dưới để chịu được áp lực nước.

An Toàn và Tiện Lợi

 • Trụ nước PCCC phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng và không gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng.
 • Phải có đủ không gian và tiện ích để các phương tiện cứu hỏa có thể tiếp cận và sử dụng nhanh chóng khi cần thiết.

Tiêu Chuẩn và Quy Định

 • Thiết kế và xây dựng trụ nước PCCC phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan, bao gồm cả các quy định về vị trí, kích thước, và tính năng kỹ thuật của trụ nước.

Tham khảo: Tiêu chuẩn TCVN 6379 : 1998 quy định về Trụ tiếp nước PCCC

Đánh Dấu và Nhận Diện

 • Trụ nước PCCC phải được đánh dấu và nhận diện một cách rõ ràng, bằng các biểu tượng và ký hiệu phù hợp, để dễ dàng nhận biết trong mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết.

Bảo Trì và Kiểm Tra

 • Phải thực hiện bảo trì định kỳ và kiểm tra định kỳ đối với trụ nước PCCC, bao gồm việc kiểm tra tính trạng, hư hỏng, và hiệu suất hoạt động của các thiết bị liên quan.

Địa chỉ cung cấp trụ chữa cháy giá tốt 

Tổng Kho PCCC Hướng Dương, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, tự hào là địa chỉ tin cậy cho các công trình, doanh nghiệp có nhu cầu về trụ chữa cháy. Với cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ tận tâm, chúng tôi không chỉ mang đến cho khách hàng những giải pháp an toàn hiệu quả mà còn luôn đảm bảo về mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Tổng Kho PCCC Hướng Dương không chỉ là đơn vị cung cấp trụ chữa cháy mà còn là một đối tác đáng tin cậy, luôn lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sự đa dạng về sản phẩm, từ trụ nước chữa cháy áp lực cao đến áp lực thấp, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, Tổng Kho PCCC Hướng Dương tự tin mang đến cho quý khách hàng những giải pháp phù hợp nhất với từng yêu cầu cụ thể.

Với tầm nhìn là trở thành địa chỉ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị PCCC, Tổng Kho PCCC Hướng Dương không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với khách hàng. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm sự tin cậy và chuyên nghiệp từ một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực PCCC.

Thông tin tư vấn sản phẩm

NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Cập nhật báo giá mới nhất về đèn chiếu sáng sự cố năm 2024

Trong môi trường công nghiệp và dân dụng, đèn chiếu sáng sự cố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động. Từ việc chiếu sáng trong các nhà máy, kho bãi đến việc cung cấp ánh sáng cho các khu vực dân cư, đèn chiếu sáng sự cố không chỉ là một phần không thể thiếu mà còn là yếu tố quyết định trong việc tạo ra môi trường làm việc và sinh hoạt an toàn, tiện nghi.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc cập nhật thông tin về báo giá mới nhất về đèn chiếu sáng sự cố là vô cùng cần thiết. Điều này giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan về các lựa chọn sản phẩm, giá cả và tính năng mới, từ đó họ có thể đưa ra quyết định mua hàng thông minh và hiệu quả.

Nhu cầu về đèn chiếu sáng sự cố trên thị trường hiện nay 

Trong năm 2024, khi người dân và các cơ sở kinh doanh, kho xưởng, chung cư ngày càng trú trọng đến vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, việc lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản ngày càng được tăng cường.

Thị trường đèn chiếu sáng sự cố trong năm 2024 trở nên ngày càng cạnh tranh và đa dạng hơn bao giờ hết. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp đều đang đưa ra các sản phẩm mới với tính năng và công nghệ tiên tiến, từ các loại đèn LED tiết kiệm năng lượng đến các hệ thống chiếu sáng tự động và điều chỉnh. Đa dạng này cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của họ.

Địa chỉ cung cấp đèn chiếu sáng sự cố uy tín chất lượng 

Tổng Kho PCCC Hướng Dương không chỉ là một đơn vị cung cấp đèn chiếu sáng sự cố, mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) và an ninh an toàn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi tự hào là điểm đến đáng tin cậy của các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên khắp Việt Nam.

Vì Sao Lựa Chọn Tổng Kho PCCC Hướng Dương?

 1. Sự Đa Dạng và Chất Lượng: Tổng Kho PCCC Hướng Dương cung cấp một loạt các sản phẩm đèn chiếu sáng sự cố chất lượng cao từ các thương hiệu hàng đầu trên thị trường. Từ đèn LED tiết kiệm năng lượng đến đèn khẩn cấp tự động, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng và chất lượng hàng đầu.
 2. Dịch Vụ Chuyên Nghiệp: Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Tổng Kho PCCC Hướng Dương luôn cam kết mang đến dịch vụ khách hàng tốt nhất. Từ tư vấn sản phẩm đến hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
 3. Giá Cả Hợp Lý: Chúng tôi hiểu rằng giá cả là một yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng của khách hàng. Với cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý nhất, Tổng Kho PCCC Hướng Dương là sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và tổ chức.
 4. Cam Kết Chất Lượng: Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất trước khi đến tay khách hàng.

Cập nhật bảng giá đèn exit, đèn sự cố mới nhất 2024 

Dưới đây là cập nhật bảng giá mới nhất về đèn exit, đèn sự cố mới nhất từ tổng kho PCCC Hướng Dương.

Tên sản phẩmXuất xứđơn vịgiá
Đèn exit YF-1018YF1018Trung Quốccái130.000
Đèn sự cố YF-1057YF1057Trung Quốccái160.000
Đèn sự cố kết hợp exit YF-203YF203Trung Quốccái200.000

NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Quy định về sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg mới nhất, địa chỉ mua giá tốt nhất hiện nay.

quy định về sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg

Bình chữa cháy CO2 5kg là một trong những thiết bị cần thiết và hiệu quả nhất trong việc đối phó với nguy cơ cháy nổ. Với khả năng dập tắt ngọn lửa nhanh chóng và an toàn, bình CO2 5kg đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy, cả trong môi trường công nghiệp và dân dụng. Sử dụng khí CO2 (Carbon Dioxide) làm chất dập tắt, bình này không gây hại cho môi trường và không tạo ra các chất độc hại trong quá trình sử dụng. Trọng lượng 5kg của bình CO2 là một lựa chọn lý tưởng cho việc sử dụng trong các khu vực như văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng, và các không gian có nguy cơ cháy nổ.

quy định về sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg

Các loại đám cháy sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg để xử lý

Bình chữa cháy CO2 5kg được thiết kế để xử lý các loại đám cháy gây ra bởi các chất dễ cháy như các loại dầu, dầu mỡ, cơ khí, điện tử và các loại chất khác chứa carbon. Khí CO2 trong bình được phun ra ở dạng khí lạnh và có khả năng làm giảm nhiệt độ nhanh chóng, làm giảm nồng độ oxy xung quanh đám cháy và ngăn chặn sự lan rộng của lửa. Do đó, bình chữa cháy CO2 5kg thường được sử dụng hiệu quả trong các đám cháy loại B (chất dầu và dầu mỡ) và đám cháy loại C (chất khí). Tuy nhiên, không nên sử dụng bình CO2 để dập tắt đám cháy từ chất sôi hay kim loại chảy nóng do có thể gây ra nguy hiểm.

Quy định hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg 

Quy định hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg thường bao gồm các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong quy định này:

 1. Kiểm tra trước khi sử dụng: Trước khi sử dụng, cần kiểm tra bình CO2 để đảm bảo rằng nó không bị hỏng hoặc có dấu hiệu của sự cố. Đảm bảo van an toàn và van xả hoạt động bình thường.
 2. Xác định loại đám cháy: Phân biệt loại đám cháy (loại B hoặc loại C) và đảm bảo rằng bình CO2 là phương tiện phù hợp để dập tắt đám cháy.
 3. Áp dụng kỹ thuật sử dụng: Hướng dẫn về cách sử dụng bình CO2 một cách chính xác, bao gồm cách di chuyển, cách xoay van, và cách phun khí CO2 vào ngọn lửa.
 4. Kỹ năng an toàn: Hướng dẫn về các kỹ năng an toàn như cách tiếp cận đám cháy, cách tránh tác động của nhiệt và cách tránh hậu quả từ áp lực khí CO2.
 5. Hướng dẫn về sự cố: Cung cấp hướng dẫn về cách xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng bình CO2 như rò rỉ khí hoặc van không hoạt động.
 6. Bảo quản và bảo dưỡng sau sử dụng: Hướng dẫn về cách bảo quản và bảo dưỡng bình CO2 sau khi sử dụng để đảm bảo sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

Những hướng dẫn này cần được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo an toàn tối đa khi sử dụng bình chữa cháy CO2 5kg.

Báo giá bình chữa cháy CO2 5kg mới nhất

Trên thị trường hiện nay, bình chữa cháy CO2 5kg có 02 loại phổ biến, loại được nhập khẩu từ Trung Quốc và loại sản xuất nội địa tại Việt Nam.

Dưới đây là báo giá chi tiết:

Bình chữa cháy CO2 5kg MT5 xuất xứ Trung Quốc: 550,000 vnd/bình

Bình chữa cháy CO2 5kg MT5 Tomoken xuất xứ Việt Nam: 830,000 vnd/bình

Cam kết sản phẩm 

 • Mới 100%
 • Bảo hành thoe hãng sản xuất
 • Lỗi một đổi một
 • Độ bến 10 năm
 • Vận chuyển hỏa tốc toàn quốc

Thông tin liên hệ tư vấn sản phẩm 

NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Báo giá nút nhấn khẩn hochiki mới nhất 2024

Trong mỗi hệ thống báo động cháy, nút nhấn khẩn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Được gắn kết trực tiếp với hệ thống báo động, nó là một phần không thể thiếu để kích hoạt cơ chế cấp cứu trong trường hợp phát hiện có sự cố cháy. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, như phát hiện khói hoặc ngọn lửa, việc bấm vào nút nhấn khẩn sẽ kích hoạt hệ thống báo động, thông báo cho tất cả nhân viên và người dân trong khu vực biết về tình trạng nguy hiểm và hướng dẫn các biện pháp cứu hỏa cần thiết.

Trong quá trình mua sắm và đầu tư cho hệ thống báo động cháy, việc có thông tin báo giá chính xác và minh bạch là vô cùng quan trọng. Việc cập nhật giá cả mới nhất giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan về mức độ hợp lý của sản phẩm và dịch vụ mà họ đang quan tâm, từ đó giúp họ đưa ra quyết định mua hàng thông minh và hiệu quả. Đồng thời, việc cập nhật báo giá cũng giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Tham khảo: Thiết bị báo cháy Hochiki giá tốt 

Tính Năng và Ứng Dụng của Nút Nhấn Khẩn Hochiki

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Nút nhấn khẩn Hochiki được thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, giúp dễ dàng lắp đặt và sử dụng trong mọi không gian. Với việc sử dụng vật liệu chất lượng cao, nút nhấn khẩn Hochiki đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao, giúp nó hoạt động ổn định và hiệu quả trong suốt thời gian sử dụng.

Các Tính Năng và Chức Năng

Nút nhấn khẩn Hochiki được trang bị một loạt các tính năng và chức năng đặc biệt nhằm nâng cao hiệu suất và tính hiệu quả trong việc phát hiện và cảnh báo sự cố cháy. Các tính năng chính bao gồm:

 1. Chống Giả Mạo: Nút nhấn khẩn Hochiki được thiết kế để ngăn chặn các hành động giả mạo, giúp đảm bảo rằng mọi tín hiệu kích hoạt đều là chính xác và đáng tin cậy.
 2. Dễ Dàng Nhận Biết: Thiết kế màu sắc và hình dạng của nút nhấn khẩn Hochiki được tối ưu hóa để dễ dàng nhận biết, giúp người sử dụng nhanh chóng xác định vị trí của nút khi cần thiết.
 3. Hoạt Động Ổn Định: Nút nhấn khẩn Hochiki được thiết kế và sản xuất với công nghệ tiên tiến, giúp nó hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong mọi điều kiện môi trường, bao gồm cả các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, độ ẩm và bụi bẩn.

Với những tính năng và chức năng hàng đầu như vậy, nút nhấn khẩn Hochiki không chỉ là một lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống báo động cháy mà còn là một biện pháp phòng ngừa an toàn và hiệu quả trong việc bảo vệ người và tài sản.

Ứng Dụng trong Các Hệ Thống Báo Động Cháy và PCCC

Nút nhấn khẩn Hochiki được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống báo động cháy và PCCC tại các công trình dân dụ, nhà máy, trung tâm thương mại, v.v.

Nút nhấn khẩn Hochiki là một phần không thể thiếu trong hệ thống báo động cháy và PCCC của nhiều loại công trình và khu vực khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của nút nhấn khẩn Hochiki:

 1. Công Trình Dân Dụ: Trong các khu dân cư, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và khu phức hợp, nút nhấn khẩn Hochiki được sử dụng để kích hoạt hệ thống báo động cháy khi có sự cố xảy ra, bảo vệ cuộc sống và tài sản của cư dân.
 2. Nhà Máy và Cơ Sở Sản Xuất: Trong môi trường công nghiệp, nút nhấn khẩn Hochiki được tích hợp vào hệ thống báo động cháy và PCCC để cảnh báo sớm về bất kỳ sự cố cháy nào, giảm thiểu nguy cơ mất mát về tài sản và an toàn lao động.
 3. Trung Tâm Thương Mại và Văn Phòng: Tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khu vực thương mại, nút nhấn khẩn Hochiki là một phần quan trọng của hệ thống báo động cháy và PCCC, đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và khách hàng.
 4. Cơ Sở Giáo Dục và Y Tế: Trong các trường học, bệnh viện và cơ sở y tế khác, nút nhấn khẩn Hochiki được sử dụng để kích hoạt hệ thống báo động cháy và PCCC khi có sự cố, đảm bảo sự an toàn cho học sinh, bệnh nhân và nhân viên.
 5. Khu Vực Công Cộng: Ngoài ra, nút nhấn khẩn Hochiki cũng được sử dụng rộng rãi tại các khu vực công cộng như ga tàu điện ngầm, sân bay, nhà ga xe buýt và các khu vực giải trí để cảnh báo người dân và hướng dẫn biện pháp cứu hỏa khi cần thiết.

Tóm lại, nút nhấn khẩn Hochiki không chỉ là một phần quan trọng của hệ thống báo động cháy và PCCC mà còn là một công cụ không thể thiếu trong việc bảo vệ an toàn cho con người và tài sản trong mọi loại hình công trình và khu vực.

Báo giá nút nhấn khẩn Hochiki mới nhất 

Tổng kho PCCC Hướng Dương là đơn vị nhập khẩu thiết bị báo cháy, báo khói Hochiki chính hãng.

Cam kết sản phẩm chính hãng, mới 100%, giao hàng toàn quốc.

Có chính sách ưu đãi lên đến 35% cho những đơn hàng lớn.

Liên hệ báo giá ngay

Thông tin liên hệ nhận báo giá chi tiết

NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Địa chỉ mua bình chữa cháy ở nha trang giá tốt. Cập nhật bảng giá bình chữa cháy tại nha Trang mới nhất 2024

địa chỉ mua bình chữa cháy tại nha trang

Nha Trang, với bãi biển xanh ngắt và không khí trong lành, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp tự nhiên và sự náo nhiệt của du khách, thành phố này cũng đang phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến an ninh và an toàn, trong đó phòng cháy chữa cháy đóng một vai trò quan trọng.

địa chỉ mua bình chữa cháy tại nha trang

Với lượng du khách và dân cư đông đúc, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Nha Trang trở nên cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là trong mùa du lịch, nhu cầu sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy, còi báo cháy, sprinkler… tăng cao, từ đó tăng cường sự chuẩn bị và phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Ngoài ra, Nha Trang còn là một trung tâm thương mại và công nghiệp phát triển, với nhiều khu vực kinh doanh, nhà máy, khách sạn và khu dân cư. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các khu vực này, từ việc cung cấp và kiểm tra thiết bị PCCC đến tổ chức tập huấn và giáo dục cộng đồng về an toàn phòng cháy.

Lợi ích của trang bị bình chữa cháy 

Trang bị bình chữa cháy không chỉ là một biện pháp phòng ngừa an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Dưới đây là một số lợi ích của việc trang bị bình chữa cháy:

 1. Bảo vệ an toàn: Bình chữa cháy là một công cụ quan trọng trong việc đối phó với đám cháy. Khi có sự cố xảy ra, bình chữa cháy giúp dập tắt đám cháy nhanh chóng, ngăn chặn sự lan rộng và giảm thiểu thiệt hại đến con người và tài sản.
 2. Phản ứng nhanh chóng: Trang bị bình chữa cháy tại nhà hoặc nơi làm việc giúp bạn có thể phản ứng nhanh chóng trước mọi tình huống khẩn cấp. Điều này có thể làm chậm lại hoặc ngăn chặn một vụ cháy trước khi nhân viên cứu hỏa có thể đến.
 3. Tăng cơ hội sống sót: Trong trường hợp có đám cháy, việc sở hữu bình chữa cháy tăng cơ hội sống sót đối với mọi người trong gia đình hoặc cộng đồng. Bằng cách nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ bị thương hoặc thiệt mạng.
 4. Tiết kiệm chi phí: Sở hữu và duy trì một bình chữa cháy có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc phải thay thế và sửa chữa tài sản sau một vụ cháy. Nó cũng có thể giảm chi phí bảo hiểm và giữ cho bạn đề phòng trước những rủi ro tiềm ẩn.
 5. Tuân thủ pháp luật: Trong nhiều quốc gia, việc trang bị bình chữa cháy là một yêu cầu pháp lý cho các khu vực cư trú và kinh doanh. Việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp bạn tránh phạt, mà còn tăng cường sự an toàn cho cộng đồng.

Địa chỉ cung cấp bình chữa cháy 

Trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn là mối lo lớn đối với cộng đồng, việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy đang trở thành một ưu tiên hàng đầu. Tại Việt Nam, Tổng Kho PCCC Hướng Dương đã khẳng định được vị thế của mình là một trong những đơn vị cung cấp bình chữa cháy uy tín hàng đầu, mang lại sự an tâm và tin cậy cho khách hàng.

Chất lượng và đa dạng sản phẩm

Tổng Kho PCCC Hướng Dương tự hào là điểm đến đáng tin cậy khi khách hàng cần tìm kiếm các loại bình chữa cháy chất lượng và hiệu quả. Với một loạt các sản phẩm đa dạng về kích cỡ, chất liệu và tính năng, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất và được kiểm định đầy đủ.

Uy tín và tin cậy

Sự uy tín và tin cậy của Tổng Kho PCCC Hướng Dương không chỉ đến từ việc cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn từ dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình và chu đáo. Chúng tôi luôn đặt uy tín và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, đảm bảo mỗi sản phẩm được bán ra đều đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về an toàn và hiệu suất.

Giải pháp toàn diện

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm phòng cháy chữa cháy chất lượng, Tổng Kho PCCC Hướng Dương còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn diện. Từ tư vấn chọn lựa sản phẩm phù hợp đến hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng sau bán hàng, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Địa chỉ tin cậy cho nhu cầu phòng cháy chữa cháy

Tổng Kho PCCC Hướng Dương không chỉ là nơi cung cấp các sản phẩm phòng cháy chữa cháy chất lượng mà còn là địa chỉ tin cậy để bạn có thể đặt niềm tin vào việc bảo vệ an toàn cho bản thân và tài sản của mình. Với sứ mệnh mang lại sự an tâm và tin cậy cho mọi khách hàng, chúng tôi hy vọng trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Báo giá bình chữa cháy tại nha Trang mới nhất

Báo giá bình chữa cháy nhập khẩu Trung Quốc
BÌNH CHỮA CHÁY (TQ)Mã SPXuất xứĐVTGIÁ ƯU ĐÃINiêm Yết
Bóng chữa cháy AFO-1,3kgAFOTrung QuốcCái250.000275.000
Bình chữa cháy bột ABC 1kg-MFZL1, hiệu JSFMFZL1Trung QuốcBình140.000154.000
Bình chữa cháy bột ABC 2kg-MFZL2, hiệu JSFMFZL2Trung QuốcBình170.000187.000
Bình chữa cháy bột ABC 4kg-MFZL4, hiệu JSFMFZL4Trung QuốcBình220.000237.000
Bình chữa cháy bột ABC 8kg-MFZL8, hiệu JSFMFZL8Trung QuốcBình320.000352.000
Bình chữa cháy bột ABC 35kg-MFZTL35,có xe đẩy, hiệu JSFMFZTL35Trung QuốcBình1.700.0001.870.000
Bình chữa cháy 3kg C02 -MT3, hiệu JSFMT3Trung QuốcBình400.000440.000
Bình chữa cháy 5kg C02 -MT5, hiệu JSFMT5Trung QuốcBình550.000605.000
Bình chữa cháy 24kg C02 –MT24, hiệu JSFMT24Trung QuốcBình4.200.0004.620.000
Bình chữa cháy tự động ABC- 6kg-XZFTB6, hiệu JSFXZFTB6Trung QuốcBình360.000396.000
Bình chữa cháy tự động ABC- 8kg -XZFTB8, hiệu JSFXZFTB6Trung QuốcBình400.000440.000
Bình FOAM chữa cháy 9L, hiệu JSF9LTrung QuốcBình450.000495.000
Bình FOAM chữa cháy 50L, hiệu JSF50LTrung QuốcBình3.600.0003.960.000

Báo giá bình chữa cháy Tomoken chính hãng
Tên Thiết bịHãng/xuất sứGIÁ ƯU ĐÃIGIÁ NIÊM YẾT
TMK-VJ-ABC/4KGBình chữa cháy xách tay bột ABC 4kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN325.000360.000
TMK-VJ-ABC/6KGBình chữa cháy xách tay bột ABC 6kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN445.000500.000
TMK-VJ-ABC/8KGBình chữa cháy xách tay bột ABC 8kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN485.000550.000
TMK-VJ-ABC/9KGBình chữa cháy xách tay bột ABC 9kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN500.000600.000
TMK-VJ-ABC/35KGBình chữa cháy có bánh xe bột ABC 35kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN3.170.0002.900.000
TMK-VJ-CO2/3KGBình chữa cháy xách tay khí CO2 3kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN554.000650.000
TMK-VJ-CO2/5KGBình chữa cháy xách tay khí CO2 5kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN785.000830.000
TMK-VJ-CO2/24KGBình chữa cháy xe đẩykhí CO2 24kg, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN5.999.0005.500.000
TMK-VJ-ABC/AUTO6KGBình chữa cháy tự động ABC 6KG, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN769.000850.000
TMK-VJ-ABC/AUTO8KGBình chữa cháy tự động ABC 8KG, (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN909.000950.000

Thông tin liên hệ tư vấn sản phẩm 

NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Giá bình chữa cháy abc 4kg mới nhất hiện nay, địa chỉ mua uy tín chất lượng 2024

Bình chữa cháy ABC 4kg không chỉ là một phần không thể thiếu trong các kế hoạch phòng cháy chữa cháy mà còn là một sản phẩm cần thiết cho mọi ngôi nhà, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Việc cập nhật giá mới nhất và tìm địa chỉ mua hàng uy tín là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng sản phẩm.

Bình chữa cháy bột ABC 4kg xử lý đa dạng các loại đám cháy

Bình chữa cháy bột ABC 4kg là một trong những loại bình chữa cháy đa năng và hiệu quả, có khả năng dập tắt nhiều loại đám cháy khác nhau. Dưới đây là danh sách các loại đám cháybình chữa cháy bột ABC 4kg có thể dập tắt:

 1. Đám cháy loại A: Đây là đám cháy do chất liệu dễ cháy như gỗ, giấy, vải, cao su, và các vật liệu hữu cơ khác. Bình chữa cháy bột ABC có thể dập tắt các đám cháy loại A.
 2. Đám cháy loại B: Đám cháy loại B là đám cháy do các chất lỏng dễ cháy như dầu, xăng, dầu mỡ, và các chất lỏng hóa học. Bình chữa cháy bột ABC cũng có khả năng dập tắt các đám cháy loại B.
 3. Đám cháy loại C: Đám cháy loại C là đám cháy do các loại khí dễ cháy như khí đốt tự nhiên, khí propan, và khí butan. Bình chữa cháy bột ABC cũng có thể dập tắt các đám cháy loại C.

Với khả năng đa năng và hiệu quả, bình chữa cháy bột ABC 4kg là một lựa chọn lý tưởng để bảo vệ an toàn cho con người và tài sản trong nhiều tình huống khác nhau. Tuy nhiên, cần nhớ rằng trước khi sử dụng, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo rằng bình chữa cháy này phù hợp với loại đám cháy cụ thể đang xảy ra.

Báo giá bình chữa cháy bột ABC 4kg mới nhất 2024 

Bình chữa cháy bột ABC 4kg là loại bình gần như được sử dụng phổ biến nhất trong mọi công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại bình chữa cháy bột ABC 4kg có nguồn gốc và xuất xứ khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là: Loại bình bột abc 4kg nhập khẩu từ Trung Quốc, hoặc sản xuất tại thị trường Việt Nam như bình bột chữa cháy aBC 4kg của Tomoken Việt Nam.

Dưới đây là báo giá chi tiết

 • Bình chữa cháy Trung Quốc bột ABC 4kg MFZL4: 200,000 vnd 
 • Bình chữa cháy Tomoken bột ABC 4kg MFZL4: 360,000 vnd 

Địa chỉ cung cấp bình chữa cháy bột ABC 4kg uy tín chất lượng  

Tổng Kho PCCC Hướng Dương tự hào là địa chỉ đáng tin cậy khi bạn cần tìm kiếm bình chữa cháy bột ABC 4kg. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất và được kiểm định đầy đủ trước khi đưa vào sử dụng.

Uy tín và tin cậy

Với phương châm “Uy tín làm nên thương hiệu”, Tổng Kho PCCC Hướng Dương luôn đặt uy tín và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình và chu đáo. Mỗi sản phẩm được bán ra đều được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Địa chỉ tin cậy cho nhu cầu phòng cháy chữa cháy

Tổng Kho PCCC Hướng Dương không chỉ là nơi cung cấp các sản phẩm phòng cháy chữa cháy chất lượng mà còn là địa chỉ tin cậy để bạn có thể đặt niềm tin vào việc bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu về ngành, chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để mua bình chữa cháy bột ABC 4kg, hãy đến với Tổng Kho PCCC Hướng Dương – nơi mang đến sự an tâm và tin cậy cho mọi nhu cầu phòng cháy chữa cháy của bạn.

Cập nhật bảng giá cuộn vòi chữa cháy Tomoken mới nhất 2024

Báo giá cuộn vòi chữa cháy Tomoken

Cuộn vòi chữa cháy Tomoken là một trong những thiết bị cứu hỏa quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở công nghiệp, khu dân cư và các công trình công cộng. Với khả năng cung cấp nước chữa cháy nhanh chóng và hiệu quả, cuộn vòi Tomoken đã được đánh giá cao về tính hiệu quả và độ tin cậy.

Báo giá cuộn vòi chữa cháy Tomoken

Cách nhận biết vòi chữa cháy tomoken chính hãng

Việc nhận biết vòi chữa cháy Tomoken chính hãng là một phần quan trọng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả khi sử dụng trong các tình huống cấp bách. Dưới đây là một số cách bạn có thể nhận biết được sản phẩm chính hãng của Tomoken:

1. Kiểm tra nhãn mác và logo:

 • Nhãn mác chính hãng: Sản phẩm chính hãng của Tomoken thường đi kèm với nhãn mác rõ ràng và chất lượng cao, có chứa thông tin chi tiết về sản phẩm, nhà sản xuất và các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Logo của Tomoken: Kiểm tra logo của Tomoken trên sản phẩm. Logo này thường được in hoặc dập nổi một cách rõ ràng và có độ chính xác cao.

2. Chứng nhận và bảo hành:

 • Chứng nhận chất lượng: Sản phẩm chính hãng của Tomoken thường được cấp các chứng nhận chất lượng từ các tổ chức uy tín trong ngành công nghiệp chữa cháy.
 • Bảo hành: Sản phẩm chính hãng thường đi kèm với thẻ bảo hành có thông tin rõ ràng về thời gian bảo hành và cách thức bảo hành.

3. Mua hàng từ các đại lý uy tín:

 • Địa điểm mua hàng: Hãy mua sản phẩm từ các cửa hàng, đại lý có uy tín và được đánh giá cao. Việc mua hàng từ nguồn cung cấp đáng tin cậy giúp đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chính hãng.

4. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng:

 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm chính hãng thường đi kèm với hướng dẫn sử dụng chi tiết và rõ ràng. Hãy kiểm tra xem hướng dẫn này có chứa thông tin chính xác và đầy đủ không.

Báo giá vòi chữa cháy Tomoken mới nhất

TÊN THIẾT BỊXUẤT XỨĐƠN GIÁGIÁ ƯU ĐÃINIÊM YẾT
Vòi chữa cháy D50x10mx1.6Mpa kèm khớp nối GOST (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN281.000300.000345.000,00
Vòi chữa cháy D50x20mx1.6Mpa FIREST
kèm khớp nối GOST (đã bao gồm tem kđ)
Tomoken-Nhật/VN460.000520.000635.000,00
Vòi chữa cháy D50x30mx1.6Mpa FIREST
kèm khớp nối GOST
Tomoken-Nhật/VN640.000710.000880.000,00
Vòi chữa cháy D65x10mx1.6Mpa kèm khớp nối GOST (đã bao gồm tem kđ)Tomoken-Nhật/VN330.000350.000455.000,00
Vòi chữa cháy D65x20mx1.6Mpa FIREST
kèm khớp nối GOST (đã bao gồm tem kđ)
Tomoken-Nhật/VN550.000620.000713.000,00
Vòi chữa cháy D65x30mx1.6Mpa FIREST
kèm khớp nối GOST
Tomoken-Nhật/VN750.000850.000977.500,00

 

Cam kết từ PCCC Hướng Dương 

Chúng tôi, PCCC Hướng Dương, cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm vòi chữa cháy mới 100%, chất lượng và an toàn nhất. Với mục tiêu nâng cao sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi không ngừng cải tiến và đổi mới để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về hiệu suất và độ tin cậy.

Để đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng cho quý khách hàng, chúng tôi áp dụng dịch vụ giao hàng nhanh hỏa tốc toàn quốc. Bất kể nơi đâu bạn đang ở, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc nhận hàng đúng thời hạn và an toàn.

Chúng tôi cũng cam kết bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Bằng cách này, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường mua sắm an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.

Hãy tin tưởng và lựa chọn PCCC Hướng Dương là đối tác tin cậy của bạn trong việc cung cấp các sản phẩm vòi chữa cháy chất lượng cao và dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng đầu. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ và phục vụ bạn mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin liên hệ tư vấn trực tiếp 
NG TY TNHH TỔNG HỢP HƯỚNG DƯƠNG
Địa chỉ:
 92 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0909 885 144 – 0902 860 114
Email: pccchuongduong@gmail.com

Cập nhật giá bình chữa cháy CO2 24kg mới nhất? Quy định về sử dụng bình chữa cháy CO2 24kg áp dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy

bình chữa cháy CO2 MT24 24kg

Bình chữa cháy CO2 24kg là một trong những thiết bị cứu hỏa quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, văn phòng và các cơ sở kinh doanh khác. Với khả năng dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng và hiệu quả, bình chữa cháy CO2 đã trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại.

bình chữa cháy CO2 MT24 24kg

Tầm quan trọng của việc cập nhật giá và quy định sử dụng

Việc cập nhật giá và quy định sử dụng bình chữa cháy CO2 24kg không chỉ đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc bảo vệ an toàn mà còn giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về cách sử dụng đúng cũng như các biện pháp phòng tránh rủi ro khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá

Đa dạng các yếu tố như chất liệu sản xuất, dung tích, thương hiệu và tính năng của bình chữa cháy CO2 24kg có thể ảnh hưởng đến giá thành. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

So sánh giữa các nhà cung cấp và giá cả

Việc so sánh giữa các nhà cung cấp là một bước quan trọng để đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý nhất. Đồng thời, cũng cần chú ý đến uy tín và dịch vụ hậu mãi của nhà cung cấp.

Báo gia bình chữa cháy CO2 24kg 

Cách lựa chọn bình chữa cháy CO2 24kg phù hợp với nhu cầu

Dựa trên nhu cầu sử dụng và yêu cầu an toàn cụ thể của mỗi công trình, bạn cần xác định rõ loại bình chữa cháy CO2 24kg phù hợp nhất. Điều này bao gồm việc lựa chọn dung tích, loại chất liệu và tính năng phù hợp.

Quy định về sử dụng an toàn bình chữa cháy CO2 24kg

Bình chữa cháy CO2 24kg là một công cụ quan trọng trong việc dập tắt đám cháy và bảo vệ an toàn cho con người và tài sản. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dưới đây là một số quy định về sử dụng an toàn bình chữa cháy CO2 24kg cần được tuân thủ:

 1. Hướng dẫn sử dụng: Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để hiểu rõ cách hoạt động và cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp.
 2. Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo bình chữa cháy CO2 24kg luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Kiểm tra dấu hiệu hỏng hóc, rò rỉ hoặc bất kỳ tổn thất nào khác.
 3. Bảo quản đúng cách: Bình chữa cháy CO2 24kg cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và nguồn nhiệt cao.
 4. Nắp bảo vệ: Luôn giữ nắp bảo vệ trên đầu bình chữa cháy CO2 24kg để ngăn bụi bẩn và các tác nhân gây hại khác xâm nhập vào bên trong.
 5. Sử dụng đúng cách: Khi sử dụng, nhớ giữ bình chữa cháy CO2 24kg nằm ở tư thế đứng thẳng và hướng đúng vào ngọn lửa. Sử dụng cánh cửa vặn hoặc quay để kích hoạt bình.
 6. Tránh sử dụng đối với đám cháy dầu mỡ: Bình chữa cháy CO2 24kg không được khuyến khích sử dụng cho đám cháy dầu mỡ, vì CO2 có thể tạo ra tác động hậu quả và nguy hiểm.
 7. Đào tạo và huấn luyện: Mọi người sử dụng bình chữa cháy CO2 24kg cần được đào tạo và huấn luyện về cách sử dụng và các biện pháp an toàn cần thiết.
 8. Báo cáo sự cố: Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc hỏng hóc, ngay lập tức báo cáo cho nhà quản lý hoặc bộ phận an toàn của cơ sở để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tuân thủ các quy định về sử dụng an toàn là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng bình chữa cháy CO2 24kg và bảo vệ an toàn cho mọi người và môi trường.

Kết lại

Bình chữa cháy CO2 24kg không chỉ là một thiết bị cứu hỏa mà còn là một biện pháp bảo vệ an toàn đáng tin cậy cho mọi người và tài sản. Việc cập nhật giá và tuân thủ quy định sử dụng là quan trọng để đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng và ngăn ngừa các tai nạn không mong muốn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và đặt hàng ngay hôm nay!

đã đặt mua