Hiển thị phụ Hochiki cho trung tâm HCA

Liên hệ có giá tốt

Tình trạng: còn hàng

  •  Kích thước: 5.4 x 7.1 x 1.75 inch.
  • Trọng lượng: 1.5 lbs.

đã đặt mua