Họng Tiếp Nước Chữa Cháy 3 Chạc

900.000

Họng tiếp nước chữa cháy là loại họng tiếp nước cứu hỏa có 1 cửa vào D65 & 3 cửa ra với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm: D65, D50 & D40. Rất thuận tiện trong công tác PCCC khi không có loại vòi cứu hỏa cùng kích cỡ để sử dụng, lúc này ta có thể sử dụng bộ chuyển đổi D65-50, D50-40 để nối vào cuộn vòi & phục vụ chữa cháy.