Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị báo cháy Horing (hệ địa chỉ)

187.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Còi địa chỉ Horing điện tử IP65

719.400

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu báo khói địa chỉ Horing QA01

473.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu báo khói và nhiệt địa chỉ Horing QA05

528.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ Horing QA06

446.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Nút nhấn khẩn tròn báo cháy địa chỉ Horing QA19

457.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Mô-đun giám sát (Monitor Module) Horing QA17-K

281.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Module cách ly (Isolator Module) Horing QA17-H

303.000

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Module địa chỉ Horing Mô-đun điều khiển QA17-B

534.000
423.500

Thiết bị báo cháy (hệ địa chỉ)

Còi báo cháy địa chỉ 12-24VDC Horing LIH TBR9-S

357.500