Showing 1–12 of 24 results

Thiết bị báo cháy Horing (hệ thông thường/ quy ước)

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói Horing 8011-2

Liên hệ có giá tốt
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Còi đèn báo động Horing (EN) AH-03127-BS-S

460.000
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Cây thử Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-03128

4.584.000
-13%
169.000
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói và nhiệt Horing (CE) AH-0315

338.000
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói quang Horing 24V (CE) AH-8011

190.000
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói quang Horing 12V 24V (CE) AH-0311

215.000
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu dò phát hiện ngọn lửa Horing AH-0014

2.292.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đèn báo từ xa Horing AH-01313

Liên hệ có giá tốt
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu dò khói quang điện UL horing AH-0621 (12-24V)

295.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-0715

Liên hệ có giá tốt
-13%

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo nhiệt gia tăng Horing AHR-871

98.000

đã đặt mua