Showing 1–12 of 24 results

Thiết bị báo cháy Horing (hệ thông thường/ quy ước)

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói Horing 8011-2 (Thiết bị báo cháy Horing)

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Còi đèn báo động Horing (EN) AH-03127-BS-S

429.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Cây thử Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-03128

4.180.000
127.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói và nhiệt Horing (CE) AH-0315

319.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói quang Horing 12V 24V (CE) AH-8011

178.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói quang Horing 12V 24V (CE) AH-0311

190.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu dò phát hiện ngọn lửa Horing AH-0014

2.145.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đèn báo từ xa Horing AH-01313

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu dò khói quang điện UL horing AH-0621 (12-24V)

248.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-0715

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo nhiệt gia tăng Horing AHR-871

79.000