Trung tâm báo cháy 8 Kênh Hochiki. Nguồn 6A. Không acquy

16.926.800

Tình trạng: còn hàng

đã đặt mua