Showing 1–12 of 36 results

Hệ báo cháy thông thường Horing được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Tổng Hợp Hướng Dương. Đầy đủ chứng từ và kiểm định. Cam kết giá cạnh tranh.

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Đầu báo khói Horing 8011-2 (Thiết bị báo cháy Horing)

Liên hệ có giá tốt

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Cây thử Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-03128 (Sao chép)

4.880.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Còi đèn báo động Horing (EN) AH-03127-BS-S

429.000

Thiết bị báo cháy (hệ thông thường)

Cây thử Đầu báo khói và nhiệt Horing AH-03128

4.180.000

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy (hệ thông thường)

Hiển thị phụ tủ trung tâm báo cháy Horing AH03312 (1-40 kênh)

3.080.000

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy (hệ thông thường)

Hiển thị phụ tủ trung tâm báo cháy Horing AH-00212 (1-10 kênh)

3.080.000

Trung tâm điều khiển xả khí

Bảng báo chuẩn bị xả khí Horing AH-03233

726.000
974.000
3.905.000

Trung tâm báo cháy (hệ thông thường)

Trung tâm báo cháy Horing 15-160 kênh (15L-100L) AHC-871

6.512.000